Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Uppdrag för kommuners och regioners del i den gemensamma digitala infrastrukturen

Uppdrag för kommuners och regioners del i den gemensamma digitala infrastrukturen

DIGG har fått regeringsuppdraget att analysera förutsättningarna för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering. Analysen ska göras i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Oj, något gick felViktoria Hagelstedt, leveransledare för Samordna digital utveckling på DIGG.

– En viktig grundförutsättning för ett digitalt fungerande Sverige är förmågan att dela data inom den offentliga förvaltningen på ett säkert och effektivt sätt. Den pågående Corona-pandemin visar inte minst på vikten av korrekta data i rätt tid. Kommuners och regioners aktiva deltagande i arbetet med att skapa en gemensam digital infrastruktur för informationsutbyte är avgörande, säger Viktoria Hagelstedt, leveransledare för Samordna digital utveckling på DIGG.

 

– DIGG välkomnar att fokus riktas mot dessa frågor och ser framemot ett aktivt samarbete med kommuner, regioner och deras medlemsorganisation SKR, säger Viktoria Hagelstedt.

Bakgrund

Välfärdskommissionen beslutade den 14 maj 2020 att kommuner och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som nu etableras behöver utredas för att säkerställa kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Uppdraget är relaterat till det arbete som DIGG redan gör tillsammans med flera andra myndigheter med att skapa en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för ett effektivare och säkrare informationsutbyte och bättre och säkrare tillgång till grunddata.

Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och ska slutredovisas senast den 15 juni 2021.

Publicerad
3 september 2020