Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Säkra e-legitimationer nyckeln till framgångsrik digitalisering

Säkra e-legitimationer nyckeln till framgångsrik digitalisering

EU-kommissionen presenterade nyligen sina nya mål för en digital omställning i Europa. EU:s datastrategi och politiska alternativ för att säkerställa en människocentrerad utveckling av artificiell intelligens (AI), är de första stegen mot dessa mål. En översyn av eIDAS-förordningen föreslås bland flera initiativ för att utveckla och stärka cybersäkerheten.

E-legitimationsdagarna sätter fokus på eIDAS

DIGG är Sveriges eIDAS-myndighet och ansvarar för Sveriges anslutning och eIDAS-nod. På årets konferens E-legitimationsdagarna i Stockholm den 26-27 mars kommer översynen av eIDAS-förordningen och andra centrala frågor kring säker digital identitet stå i fokus.

Från Europeiska kommissionen kommer generaldirektör Gertrud Ingestad att tala om hur vi behöver skapa fri rörlighet över de digitala gränserna.

Flera talare från DIGG

Flera talare från DIGG medverkar och talar om myndighetens uppdrag inom digital identitet och e-underskrift nationellt och internationellt. Bland annat presenterar Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG de frågor DIGG prioriterar för att nå framgång i den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.

Lotta Hämäläinen, leveransledare Digital identitet och inkludering informerar om läget kring eIDAS i Sverige och översynen av eIDAS-förordningen i Europa. Viktoria Hagelstedt, leveransledare med ansvar för Single digital gateway talar om SDG – en gemensam ingång till Europa, där DIGG är nationell samordnare för Sverige.

Om E-legitimationsdagarna

E-legitimationsdagarna genomförs i samarbete med offentlig och privat sektor och är Sveriges största konferens med fokus Digital identitet. Konferensen hålls på Folkets hus i centrala Stockholm den 26 – 27 mars.

Lär dig mer

Program och anmälan till E-legitimationsdagarna 2020 (elegdagarna.se)

Kommissionens strategier för data och artificiell intelligens (europa.eu)

DIGG:s uppdrag inom digital identitet

Single digital gateway – DIGG:s uppdrag inom en gemensam ingång till Europa

Publicerad
20 februari 2020