Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Så ska offentlig upphandling bli mer transparent

Så ska offentlig upphandling bli mer transparent

Nu startar projektet Open Up! som ska öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige. Projektets mål är att ta fram en prototyp för en plattform där användare kan visualisera och analysera upphandlingsdata. Parallellt med detta ska samma data bli tillgängliga via dataportal.se.

Trots att det är lag i Sverige på att fakturor som ställs till myndigheter numera ska vara elektroniska, finns det en mycket begränsad insyn i upphandlingskedjan och de offentliga inköpen. Data om offentliga inköp, leverantörsreskontra, är oftast decentraliserade hos respektive organisation och incitamenten för enskilda myndigheter att driva öppenhet är ofta låga. Just detta är en av drivkrafterna bakom Open Up! som drivs av organisationen Open Knowledge Sweden med DIGG som projektpart. Projektet finansieras av Vinnova och samarbetar med Föreningen grävande journalister, Open Contracting Partnership, samt Transparency International Ukraine.

Webbaserad plattform ska ge bättre insyn

Projektet ska ta fram en webbaserad plattform där upphandlingsdata från offentliga aktörer kan visualiseras och analyseras av forskare, journalister, upphandlingsexperter och andra som är intresserade av att få bättre insyn i offentlig upphandling i Sverige.

– Vi på DIGG kommer att vara extra aktivt involverade genom att vår ambition att öppna upp våra egna upphandlingsdata i form av leverantörsreskontra. Dessutom kommer vi att dela kunskap till projektet om upphandlingsprocessen i den offentliga sektorn och förhoppningsvis bli en drivkraft för andra offentliga institutioner att också öppna upp, säger Kristine Ulander, strateg på DIGG.

Parallellt med webbportalen kommer samma upphandlingsdata även att finnas tillgängliga via den nationella dataportalen dataportal.se.

– En av de grundläggande tankarna med öppna data är ju att skapa tillämpningar för statistiska och granskande ändamål, och genom att tillgängliggöra upphandlingsdata via Sveriges dataportal så kan man lättare uppnå just detta, säger Magnus Johansson, strateg inom digitala tjänster på DIGG och en av de som håller i trådarna för projektet.

Digital öppenhet skapar en mer hållbar välfärd

Projektet är 15 månader långt och i juni 2021 räknar projektgruppen med att kunna lansera en prototyp för plattformen. Samtidigt kommer man att presentera riktlinjer och rekommendationer för hur publiceringen av data om offentlig upphandling kan förbättras.

– Sverige har visserligen en mycket lång tradition av offentlighetsprincip, men nu behöver vi ta vår öppenhet in i den digitala eran och verkligen dra nytta av våra digitaliserade verksamhetsprocesser för att skapa en mer hållbar välfärd. Erfarenheterna visar att genom en öppen inköpskedja kan myndigheter och kommuner jämföra mellan sig vad de betalar för olika varor och tjänster. Det ökar konkurrensen, pressar priser och kan även synliggöra felaktigheter samt identifiera bluff-företag. Vi har också sett att belastningen på ekonomiavdelningar för utlämnande av fakturor underlättas vilket är positivt för många kommuner som redan är hårt ansträngda, säger Kristine Ulander.

Det handlar om mycket pengar. Siffror från 2017 visar att den upphandelspliktiga delen av Sveriges offentliga utgifter då stod för drygt 30 procent, drygt 700 miljarder kronor av totalsumman 2300 miljarder kronor.

– Transparens är jätteviktigt för offentlig verksamhet. Många vill få valuta för pengarna och som skattebetalare ska man inte behöva se på Uppdrag Granskning och liknande teveprogram för att få veta vad saker och ting kostar, säger Magnus Johansson, som till vardags arbetar mycket med Peppol, ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare.

Arbetet med öppna data har tidigare inte alltid varit prioriterat inom svensk offentlig förvaltning, men från DIGG:s sida hoppas man att fler aktörer ser nyttan med ökad öppenhet.

– Flera kommun- och regionprojekt är redan igång och vi hoppas att fler myndigheter och kommuner också hakar på det här tåget, för att förstå och lära hur man kan öppna upp just sina data, säger Kristine Ulander.

Publicerad
29 juni 2020