Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Rekommendation om öppna licenser gör det enklare att dela data

Rekommendation om öppna licenser gör det enklare att dela data

DIGG släpper en rekommendation för landets kommuner, regioner och myndigheter som hjälper dem att dela sin information i form av öppna data. I OECD:s rankning av offentliga öppna data hamnar Sverige nämligen på en bottenplacering i frågan om mängden tillgänglig data och användbarheten för data. Skulle Sverige bli bättre på att publicera offentliga data med öppna licenser skulle samhället vinna mycket.

I rekommendationen ger DIGG bland annat förslag på vilket licenssystem man kan använda för att dela data och hur man ska agera för att återanvända data. Syftet är att det ska bli enklare och tydligare för offentlig förvaltning när de publicerar data och att fler verksamheter även börjar att licensiera sin öppna data.

Tillgång till data är nyckeln för nya innovationer

I de flesta innovationer som utvecklas används data. För att kunna utveckla nya innovationer behöver man använda och komma åt data. Offentlig förvaltning har stora mängder data, men en stor del av denna sitter fast i organisationernas egna system. Därför behöver data aktivt delas för att kunna användas i nya ändamål och på nya sätt.

När en verksamhet tillgängliggör öppen information för externt bruk är det även viktigt att licensiera den. En licens berättar för alla att de kan komma åt, använda och dela dina data. Om du inte har en licens kan data vara läsbara, men däremot har externa inte nödvändigtvis tillstånd att använda den i fler led. Just den typen av användning som krävs för många av dagens innovationer.

Det finns stora vinningar med att öppna upp sin data och glädjande nog finns det ett engagemang och intresse från offentlig förvaltning i frågan. Som exempel har de workshops som arrangerats varit välbesökta och många har varit med och bidragit till själva framtagningen av rekommendationen.

Rekommendationerna tar upp följande

  • myndigheters hantering av öppna licenser (till exempel Creative Commons)
  • strategier för myndigheters hantering av egna immateriella rättigheter – som komplement till öppna licenser och möjlig garant för att undvika inlåsningseffekter
  • myndighetens egen användning av andra myndigheters öppna data/material med öppna licenser.

Rekommendationen är också en del av DIGG:s större vägledning för tillgängliggörande av information i form av öppna och delade data.

Digitalisering är en lagsport

Rekommendationen är framtagen tillsammans med Patent- och registreringsverket, PRV som är myndigheten för immateriella rättigheter i Sverige. Genom samarbetet kunde myndigheterna kombinera sina respektive expertisområden.

Vi vet att många myndigheter och andra inom offentlig sektor upplever att immaterialrätt och kanske särskilt upphovsrätt står i motsatsförhållande till öppen tillgänglighet. Det var därför både viktigt och värdefullt för PRV att få delta i arbetet med rekommendationen och förklara att det faktiskt finns ett inbördes förhållande mellan dessa båda, men också att få chansen att tydligt förklara innebörden av immaterialrätt i samband med myndighetsinformation, kommenterar PRV.

Om skapandet av rekommendationen

Denna rekommendation har tillkommit i samverkan mellan DIGG och PRV, inom ramarna för det regeringsuppdrag som DIGG fick i maj 2019. Rekommendationen är ett utflöde av den digitala workshop som DIGG och PRV arrangerade den 5 maj 2020 där flertalet myndigheter, lärosäten och användargrupper deltog. Skapandet av rekommendationen har skett på ett öppet och offentligt dokument under perioden 10 juni - 30 september 2020, med möjlighet för följare att kommentera och lämna synpunkter. Den 1 september 2020 arrangerade DIGG och PRV ett uppföljande webbinarium i samarbete med Myndighetsnätverket för kunskapsdelning kring öppna data och Internetstiftelsens öppna mötesplats Goto10. På webbinariet presenterades det då ofullständiga dokumentet och deltagarna gavs möjlighet att kommentera och lämna synpunkter.

Publicerad
13 december 2020