Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Nu måste alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga

Nu måste alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga

Från den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Men vilka krav är det som gäller? Hur kan du som privatperson agera? Och hur kommer vårt arbete med tillsyn gå till?

Kraven i lagen

Är du offentlig aktör finns det två saker du måste göra:

  • Leva upp till kraven på tillgänglighet. Det kan du göra genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.
  • Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat innehåller en länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll.

Digital tillgänglighet för offentliga aktörer

Så påtalar du brister som privatperson

Hittar du brister i tillgänglighet på en offentlig aktörs webbplats, bör du i första hand påtala bristerna till den offentliga aktören. Det gör du via den tillgänglighetsredogörelse som varje aktör ska ha publicerat på sin webbplats.

Du som användare har också möjlighet att anmäla en aktör till oss om du anser att de inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Digital tillgänglighet för privatpersoner

Anmäl bristande tillgänglighet

Vårt arbete med tillsyn

Enligt EU-kommissionens beslut ska övervakning genomföras av medlemsstaterna i EU. Antalet webbplatser som ska övervakas är baserat på landets invånarantal.

För Sveriges del innebär det att vi ska granska 299 webbplatser och sex mobila applikationer under åren 2020 och 2021. Vi kommer granska en viss andel av webbplatserna manuellt och en viss andel granskas förenklat med ett granskningsverktyg.

De webbplatser som väljs ut för övervakning baseras på ett antal kriterier, exempelvis om aktören är lokal, regional eller nationell samt inom olika verksamhetsområden och samhällsfunktioner. Vi har även i samråd med representanter från funktionshinderrörelsen diskuterat vilka webbplatser som är relevant att granska.

Vi kommer i förväg kontakta de aktörer vi ska övervaka. Om vi upptäcker brister kommer vi påpeka dessa. Förhoppningsvis kommer vi genom dialog med aktören se till att bristerna åtgärdas.

Vårt arbete med tillsyn

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

DIGG:s uppdrag är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig genom att använda digitaliseringens möjligheter. En viktig del för att lyckas med det är att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019 men kraven i lagen börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en ny eller befintlig webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, exempelvis statliga och kommunala myndigheter men även vissa privata aktörer omfattas.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Publicerad
20 september 2020