Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Nu tillåts Portugals e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

Nu tillåts Portugals e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

DIGG har nu anslutit Portugals e-legitimationer till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect. I och med det är totalt nio länders e-legitimationer anslutna och kan användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster.
Oj, något gick fel
För närvarande är det följande nio länder som är anslutna till eIDAS och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster: Belgien, Estland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

eIDAS knyter samman e-legitimationssystemen

eIDAS är nyckeln till EU:s vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag och för människor att leva, bo, studera och jobba över landsgränserna. Syftet med eIDAS är att stödja den digitala inre marknaden inom EU genom att knyta samman e-legitimationssystemen inom EU och EES.

E-legitimation inom eIDAS är också en viktig förutsättning för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa, även kallad SDG-förordningen (Single Digital Gateway), där DIGG har ett nationellt samordningsansvar.

Anslutning av ett lands e-legitimationer

Det är landet där e-legitimationen är utfärdad som bestämmer om den ska vara tillgänglig utomlands. För att det ska vara möjligt behöver landet först lämna in en föranmälan till eIDAS. Föranmälan innehåller information om den eller de e-legitimationer som landet avser att anmäla och de system och regelverk som omgärdar dem.

Sedan granskas föranmälan av andra medlemsländer. Efter en godkänd granskning lämnar landet in en formell anmälan och övriga länder i eIDAS-samarbetet har sedan ett år på sig att implementera e-legitimationen i sina egna länders eIDAS-noder. När implementeringen är färdig går det att använda e-legitimationen för att logga in i de övriga ländernas offentliga e-tjänster.

Lär dig mer

Publicerad
2 november 2020