Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Nu tillåts brittiska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

Nu tillåts brittiska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

DIGG har nu anslutit Storbritanniens e-legitimationer till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect. I och med det är totalt åtta länders e-legitimationer anslutna och kan användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster.
Oj, något gick fel

För närvarande är det följande åtta länder som är anslutna till eIDAS  och har tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster: Belgien, Estland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

eIDAS knyter samman e-legitimationssystemen

eIDAS är nyckeln till EUs vision om ett gränsöverskridande Europa. Den digitala samhällsservicen ska underlätta för företag och för människor att leva, bo, studera och jobba över landsgränserna. Syftet med eIDAS är att stödja den digitala inre marknaden inom EU genom att knyta samman e-legitimationssystemen inom EU och EES.

E-legitimation inom eIDAS är också en viktig förutsättning för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa, även kallad SDG-förordningen (Single Digital Gateway), där DIGG har ett nationellt samordningsansvar.

Vad händer när Storbritannien lämnar EU?

– Vår förhoppning är att användare från Storbritannien kommer fortsätta ha möjlighet att logga in i svenska e-tjänster även efter årsskiftet, säger Lotta Hämäläinen, leveransledare, digital identitet på DIGG.

eIDAS är inte begränsat till EU-länder

EU-förordningen eIDAS är inte begränsad till länder inom EU. Norge, Island Lichtenstein och Färöarna är exempel på länder som är med i eIDAS-samarbetet genom ett avtal med EU. I de fall ett avtal inte är aktuellt innehåller eIDAS-förordningen andra specifikationer som tillåter Sverige att ta emot e-legitimering från länder utanför EU.

DIGG har etablerat Sveriges eIDAS-nod enligt dessa specifikationer, vilket innebär att vi kommer att kunna ha fortsatt kontakt med Storbritannien om de väljer att fortsätta göra sina e-legitimationer tillgängliga för svenska e-tjänster.

Lär dig mer

Internationell e-legitimering

Publicerad
7 oktober 2020