Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Nu öppnas dörren till det digitala Europa

Nu öppnas dörren till det digitala Europa

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den förbättrade EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.
Oj, något gick fel
Det här är den officiella logotypen för Your Europe och som finns på alla webbsidor som är anslutna till portalen youreurope.eu.

Ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är anslutna till EU-portalen youreurope.eu.  Målet är att göra det enklare att hitta information på engelska samlat om vad som gäller i Sverige och i övriga EU. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, SDG – som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen, youreurope.eu, vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att minska de hinder som finns idag för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU.  Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen ska finnas på engelska.

Portalen innehåller bland annat information om vilka regler som gäller om du vill arbeta, studera på universitet eller vad som gäller om du bli sjuk i ett annat EU-land. För företagare finns information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva företag över hela Europa. Portalen tillhandahåller även kontaktvägar för hjälp och support.

Genomförandet sker i etapper

Den första etappen består av en ny version av portalen Your Europe som innehåller information från statliga myndigheter i hela EU. Nästa etapp sker i december 2022 då alla kommuner och regioner ska bidra med information till portalen. Sista etappen för genomförandet sker i december 2023. Då ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt utföra digitala ärenden över gränserna. En bärande princip för SDG-förordningen är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga.

DIGG nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har DIGG samverkat med ett 60-tal statliga myndigheter och ett flertal andra aktörer för att förbereda genomförandet. Arbetet fortsätter under kommande år för att genomföra alla etapper i SDG-förordningen.

Lär dig mer

Publicerad
14 december 2020