Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Nätverksdagen Digin blir ett digitalt arrangemang öppet för alla

Nätverksdagen Digin blir ett digitalt arrangemang öppet för alla

Den 26 maj arrangerar DIGG, PTS och MFD en nätverksdag om digital inkludering. Digin skulle ha gått av stapeln i Stockholm men har ställts om till ett helt digitalt arrangemang.

Digin är skapat för att erbjuda ett tillfälle för offentlig sektor att samlas kring gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration.

På grund av rådande läge med covid-19 ersätts den fysiska konferensen med ett digitalt arrangemang. Men samtliga programpunkter och talare kvarstår.

Redan innan corona-krisen trappades upp arbetade vi med att bygga upp en engagerande och intressant upplevelse för de som skulle delta digitalt. Vi vill erbjuda Digin till alla, oavsett var i Sverige man befinner sig, säger Charlotte Aleman, projektledare för Digin och kommunikatör på PTS.

Både öppna föreläsningar och slutna workshops

Delar av programmet kommer att direktsändas och vara öppet för alla att ta del av. Sändningen kommer ligga på digin.nu och det kommer även finnas teckenspråkstolkning, syntolkning och direkttextning.

De fördjupande temaspåren kommer att arrangeras i digitala temarum där deltagarna delar erfarenheter och insikter i olika workshopmoment. För temaspåren är antalet platser är begränsat.

Hela nätverksdagen dokumenteras och sammanfattningar och lärdomar kommer att publiceras och delas efter Digin.

Många erfarna talare medverkar

Direktsändningen av Digin kommer att ske från Norra Latin i Stockholm och leds av moderatorerna Beata Wickbom och Staffan Taylor. Talarna företräder bland annat Digitaliseringsrådet, Statistiska centralbyrån, Internetstiftelsen, Begripsam, Skellefteå kommun, Helsingborg stad, Skatteverket och Microsoft.

Expertintroduktionerna till de fem temaspåren kommer att publiceras efter Digin har genomförts då även webbsändningen kommer att ligga kvar öppet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

DIGG har som uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen ställer krav på offentliga aktörer att uppfylla de krav på tillgänglighet som lagen anger, bland annat för hur webbplatser är utformade.

Tillgång till digital offentlig service för alla användare borde redan vara en självklarhet. Nu blir det en lagstadgad rättighet, tillsammans med rätten att anmäla brister, säger Tommy Olsson, specialist inom digital inkludering på DIGG

Mer information

Program och länk till anmälan (digin.nu)

Om Digin

Digin är en kostnadsfri och digital nätverksdag för dig som arbetar inom offentlig sektor. Syftet är att erbjuda en plattform för gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet.

Digin arrangeras av tre myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet; Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för delaktighet (MFD) och DIGG.

Publicerad
4 maj 2020