Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Hundratals bidrag i kampen mot Corona

Hundratals bidrag i kampen mot Corona

På rekordtid organiserades och genomfördes Hack the Crisis i helgen den 3-6 april - ett hackaton online i kampen mot Corona. Över 7 000 deltagare med över 500 bidrag var med och tävlade under 48 intensiva timmar.

I måndags kväll den 6 april utsågs de sex vinnarna inom de tre fokusområdena rädda liv, rädda samhället och rädda näringslivet.

Planen för de vinnande bidragen

Så vad händer nu med de vinnande bidragen?

– DIGG kommer att samordna och matcha de vinnande lösningarna med de myndigheter som anmält behov inom de olika fokusområdena, för att lösningarna ska kunna implementeras så snart som möjligt, säger Anna Eriksson generaldirektör för DIGG. Det kommer också vara möjligt för andra att arbeta vidare med övriga förslag, fortsätter Anna Eriksson.

DIGG blir projektledare för Hack for Sweden

DIGG har även uppdraget från regeringen att arbeta vidare som projektledare för Hack for Sweden så att hackatonet utvecklas till ett årligt event för att främja öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten. Uppdragets ska utföras i samverkan med Svenska institutet (SI) och redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2021.

– Det känns mycket hedrande och spännande att få fortsätta driva Sveriges gemensamma hackaton – Hack for Sweden och därigenom skapa digitala mötesplatser för att lösa samhällets behov med hjälp av öppna data och datadriven innovation, säger Anna Eriksson.

Om Hack for Sweden

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackaton, dvs. en form av en innovationstävling med syfte att främja användningen av öppna data. Under ledning av Arbetsförmedlingen har initiativet växt betydligt och skapar i dag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem. Hack for Sweden har både utbildat myndigheter i öppna data och bidragit till en mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning.

Lär dig mer

 

Publicerad
7 april 2020