Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – hantering av direktsändningar

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – hantering av direktsändningar

Sedan den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. DIGG får just nu många frågor om tillgängliggörande av direktsändningar som publiceras och vi vill därför förtydliga vad som egentligen gäller.

Gräns på 14 dagar går inte att tillämpa på alla inspelningar

Det har tidigare gått ut information om en bortre gräns på 14 dagar från det att en direktsändning publicerats till att de som berörs av lagen ska tillgängliggöra inspelningen. Den tidsgränsen går inte att tillämpa på alla inspelningar som många tror.

Tillgängliggörande ska ske utan onödigt dröjsmål

Det finns inte ett specifikt antal dagar som en offentlig aktör senast måste ha tillgängliggjort en direktsändning som finns kvar för andra att se i efterhand, det ska ske utan onödigt dröjsmål. Hur lång tid det kan ta att tillgängliggöra en inspelning beror på inspelningens längd och hur pass komplicerad inspelningen är.

DIGG kan inte heller ge några förhandsbesked vilken tid som är rimlig för att tillgängliggöra en inspelning, eftersom vi inte har tillgång till alla uppgifter som behövs för att göra den bedömningen, det har bara aktören själv.

Varför digital tillgänglighet är viktigt

Med tillgänglig webb skapar vi ett mer inkluderande samhälle och möjliggör att alla kan ta del av information och annan digital offentlig service. Att servicen är tillgänglig är något alla kan dra nytta av. För personer med funktionsnedsättning kan god tillgänglighet vara avgörande för att kunna ta del av den digitala servicen. För offentlig förvaltning är tillgänglighet viktigt bland annat för att fler kan ta del av den information som kommuniceras ut.

Publicerad
23 november 2020