Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. En förtroendemodell skapar tydlighet och tillit i myndigheters automatisering med ny teknik

En förtroendemodell skapar tydlighet och tillit i myndigheters automatisering med ny teknik

Svenskarna har högt förtroende för det offentliga. När manuell myndighetshandläggning automatiseras genom ny teknik behöver det förtroendekapitalet bibehållas. Det skriver Lantmäteriet och DIGG och presenterar ett koncept till en förtroendemodell för automatisering i offentlig förvaltning, i sin regeringsrapport i uppdraget om att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning.

Den 5 december 2019 tilldelades Lantmäteriet och DIGG regeringsuppdraget om att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning (I2019/03237/DF). Den 15 december 2020 överlämnade myndigheterna sin slutrapport.

En förtroendemodell som skapar tillit – även vid negativa beslut

Det kan vara svårt att beskriva hur artificiell intelligens (AI) verkar och leder fram till bedömningar och beslut. De flesta har dock förtroende för myndigheternas bedömning, service och kompetens, även vid automatiserade beslut.

Men om AI och automatiserade åtgärder leder till icke bifallande beslut eller konsekvenser som upplevs som negativa, då behövs transparens kring teknik, etik, juridik och rättssäkerhet för att bibehålla det höga förtroendet.

Information både på bredden och på djupet 

Rapporten presenterar ett koncept för en förtroendemodell för automatisering, som bygger på insyn och förståelse för att säkerställa tillit och förtroende vid automatisering inom det offentliga. Modellen omfattar en redovisning och deklaration av de automatiserade tjänsterna som ger en både bred och djup bild av hur systemet fungerar och vad åtgärderna grundar sig i.

Här beskrivs exempelvis algoritmer, data som använts och utfall och resultat. Även etiska och juridiska ställningstaganden som organisationen kan ha att förhålla sig till, beskrivs. Beslut eller andra automatiserade åtgärder loggas i en blockkedja för att garantera både säker och hållbar spårbarhet och god transparens.

Ett verktyg nationellt men även internationellt

Lantmäteriet och DIGG ser att förtroendemodellen för automatiserat beslutsfattande inom offentlig förvaltning kan vara en viktig del för att bibehålla förtroende och tillit till den svenska offentliga förvaltningen. Modellen har provats på en verksamhet i Lantmäteriet och kan vidareanvändas inom hela den offentliga förvaltningen. 

Modellen kan även föras över till den europeiska digitaliserade offentliga förvaltningen. DIGG rekommenderas därför att få i uppdrag att utveckla, skala upp och etablera modellen i Sverige och EU.

Lär dig mer

Slutrapport: Testa ny teknik för automatisering inom offentlig förvaltning

Publicerad
14 december 2020