Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG välkomnar förslagen i öppna data-utredningen

DIGG välkomnar förslagen i öppna data-utredningen

Förra veckan överlämnade öppna data-utredningen sitt delbetänkande till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Uppdraget har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd.
Oj, något gick fel
Viktoria Hagelstedt

– Syftet med öppna data-direktivet är att öka mängden information som är tillgänglig för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn och på så vis stärka EU:s dataekonomi och innovationsklimat. DIGG välkomnar betänkandet då flera av förslagen går i linje med det förslag till handlingsplan inom öppna data som vi redovisade tidigare i år, säger Viktoria Hagelstedt, leveransledare inom digital utveckling på DIGG.

Förslag på ny lag

Flera förslag läggs fram, bland annat att en ny lag ska införas som huvudsakligen reglerar i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. Vidare ska den som begär tillgång till digital information ha rätt att få den i ett befintligt digitalt format. Lagen har ett ökat fokus på öppna data och uppmuntrar myndigheter att löpande publicera digital information på eget initiativ.

– Det är glädjande att den här lagen ger ett tydligt rättsligt stöd och uppmuntrar offentliga organisationer att proaktivt tillgängliggöra information som öppna data, säger Viktoria Hagelstedt

Förbättra användbarheten

Förutom den rena tillgången till information, syftar direktivet också till att förbättra användbarheten av den information som ges ut. Genom att tillhandahålla information så att den lättare kan användas maskinellt skapas förutsättningar för att data skapar mer värde i samhället.

DIGG föreslås ett utökat ansvar

Utredningen konstaterar att det finns behov av en funktion som har i uppgift att stödja och främja myndigheterna, kommunerna och de offentliga företagens tillämpning av den nya lagen. DIGG föreslås därför ha ett utökat ansvar för vissa åtgärder för att underlätta ett vidareutnyttjande.

– Vi ser positivt på att detta ansvar samlas hos DIGG. Vi har under senaste åren arbetat aktivt med att åstadkomma bättre nyttjande, utbyte och tillgängliggörande av data. Vi vet därför att det är svårt för offentliga organisationer att arbeta aktivt med data som en strategisk resurs. Mer stöd och kunskap behövs. Inte minst om hur risker bör hanteras, säger Viktoria Hagelstedt. 

– Bestämmelserna om formatkrav, kräver både tekniska och juridiska kunskaper. För att myndigheter och offentliga företag ska kunna uppfylla den nya lagens krav finns det behov av lättillgänglig och tydlig information, men även annat stöd såsom forum för kunskaps-och erfarenhetsutbyte, säger Viktoria Hagelstedt.

Lär dig mer

Publicerad
23 september 2020