Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG välkomnar avsiktsförklaring som ska öka digitalisering och minska it-krångel

DIGG välkomnar avsiktsförklaring som ska öka digitalisering och minska it-krångel

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner har informerat om en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat it-krångel.
Oj, något gick fel
Viktoria Hagelstedt

Utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden

Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden. Avsiktsförklaringen som regeringen och SKR har tagit fram innebär att stat, kommuner och regioner ska verka för att utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden.

– DIGG välkomnar denna avsiktsförklaring som ett viktigt steg för att komma vidare med konkreta åtgärder för en mer ändamålsenlig och effektiv digitalisering av offentlig förvaltning. Arbetet som pågår, under DIGG:s ledning, med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och grunddata är viktigt som grundförutsättning för ökad digitalisering och digitala lösningar som blir mer enhetliga och fungerar tillsammans. DIGG hoppas att avsiktsförklaringen ska hjälpa det arbetet framåt. Många frågor behöver lösas. De viktigaste och svåraste frågorna är sällan tekniska utan handlar om juridik, finansiering, styrning och organisation, säger Viktoria Hagelstedt, leveransledare Digital Utveckling på DIGG.

Deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att i nära samverkan med SKR, genomföra en analys av förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering.

DIGG kartlägger och analyserar de särskilda rättsliga, organisatoriska och finansiella förutsättningarna för att kommuner, regioner samt privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna vara en del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur avseende informationsutbyte och grunddata som nu etableras.

Pressmeddelande (regeringen.se)

Publicerad
2 december 2020