Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG välkomnar att regeringen avsätter medel till digitaliseringsområdet

DIGG välkomnar att regeringen avsätter medel till digitaliseringsområdet

I regeringens budgetproposition för 2021 finns flera positiva besked för digitaliseringsområdet. Regeringen avsätter 56 750 000 kronor år 2021, 79 500 000 kronor år 2022 och 73 250 000 kronor år 2023 för framväxten av förvaltningsgemensam digital infrastruktur som Sverige så väl behöver.
Oj, något gick fel
Anna Eriksson

I budgetpropositionen finns även en satsning på att DIGG ska vägleda och ge rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen samt medel för att utöva tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

– Det är fantastiskt roligt att regeringen avsätter medel till digitaliseringsområdet, speciellt den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen. Nu får vi möjlighet att tillsammans med andra aktörer ta tydliga kliv framåt med nya och förbättrade tjänster och infrastruktur, men också smartare arbetssätt och styrning. Vi ser stora möjligheter att tillvarata digitaliseringens möjligheter och bidra till en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Fokus på digital infrastruktur

För att säkerställa framtidens välfärd krävs en ökad digitalisering av den offentliga sektorn. För att åstadkomma detta krävs långsiktiga investeringar i digital infrastruktur som bland annat styr hur data hanteras och överförs. DIGG har tillsammans med flera andra aktörer framfört behoven av medel till denna gemensamma infrastruktur för att skapa en mer säker, effektiv och ändamålsenlig digital förvaltning.

– Med en gemensam digital infrastruktur förenklas och effektiviseras informationsutbytet av data mellan myndigheter, regioner, kommuner och enskilda. För privatpersoner och företag möjliggör det att samma data endast behöver lämnas en gång. De medel som tillkommer till området disponeras av DIGG och ska kunna användas av både oss och andra för att kunna intensifiera arbetet med att bygga den digitala infrastrukturen, säger Anna Eriksson.

Strategisk inriktning för data

Regeringen avser att under 2021 ta fram en strategisk inriktning för data, som bland annat ska bidra till ett ökat utbud av och tillgänglighet till öppna data. En förutsättning för artificiell intelligens, AI, och annan digital teknik är en ökad tillgång till data.

– Det är med hjälp av data som digitaliseringen skapar verklig nytta. En tydlig inriktning för data, kompletterat med en digital infrastruktur och ett ökat tillgängliggörande av öppna data kommer skapa nya möjligheter för både offentliga och privata aktörer att ta fram tjänster som används och skapar värde för hela Sverige, säger Anna Eriksson.

Lär dig mer

Utgiftsområde 22 i budgetpropositionen (regeringen.se)

Publicerad
24 september 2020