Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG övertar ramverket för digital samverkan

DIGG övertar ramverket för digital samverkan

Nu övertar DIGG ansvaret för det svenska ramverket för digital samverkan. Samtidigt lanseras en uppdaterad version av ramverket.

Oj, något gick felMattias Ekhem, informationsarkitekt på DIGG

Syftet med ett ramverk för digital samverkan är att stödja offentliga organisationer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort.

När ska man använda ramverket för digital samverkan?

– Ramverket kan användas i alla digitaliseringsprojekt, där flera offentliga aktörer samarbetar. I ramverket finns praktiska rekommendationer som bidrar till att offentlig förvaltning kan skapa smarta lösningar och arbeta enklare och effektivare tillsammans, säger Mattias Ekhem informationsarkitekt på DIGG.

Ramverket består av principer och rekommendationer

Ramverket består av 13 principer och 41 rekommendationer. Principerna är tänkta att ha en lång livscykel och är generella till sin karaktär, medan rekommendationerna ger vägledning utifrån olika perspektiv på digitalisering.

På EU-nivå finns ett ramverk för samverkan som går under namnet European Interoperability Framework (EIF), som har varit förebild för den svenska versionen. eSam har tagit fram det svenska ramverket, nu övergår ansvaret för vidareutveckling och förvaltning till DIGG.

– Jag är glad att vi har färdigställt ramverket så här långt och att DIGG nu tar över ansvaret. eSams medlemmar har arbetat i bred samverkan för att ta fram ramverket, nu pågår arbetet med att införa det i de egna organisationerna. Med DIGG som fortsatt ansvarig möjliggörs att ytterligare fler kan nyttja ramverket vilket i sin tur ger oss ännu bättre förutsättningar för att samverka digitalt, säger Sofia Ekelöf kanslichef eSam.

– Under hösten har en uppdatering gjorts och nu är den nya versionen, kallad version 1.3, redo för lansering, säger Mattias.

Just nu pågår diskussioner kring hur ramverket skulle kunna användas som ett styrmedel för förvaltningsgemensamt informationsutbyte.

– Vi kommer årligen utvärdera behoven av att göra en uppdatering. Även framöver kommer eSams medlemmar att vara viktiga aktörer för uppdateringarna och visa på goda exempel på fungerande införanden, avslutar Mattias Ekhem.

Svenskt ramverk för digital samverkan

Om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 25 myndigheter och SKR. Medlemmarna vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

eSams webbplats

Publicerad
2 februari 2020