Till innehållet
 1. Start
 2. Om oss
 3. Nyheter
 4. DIGG lanserar principer för ökat vidareutnyttjande av information

DIGG lanserar principer för ökat vidareutnyttjande av information

DIGG presenterar inom kort nya principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande, med målet att öka effektivitet och transparens i samhället. Kort sagt: Snart ska det bli lättare för den offentliga sektorn att göra information tillgänglig för andra att använda. Förslaget läggs nu ut på remiss.

Oj, något gick felKristine Ulander, strateg på DIGG

– Den offentliga sektorn i Sverige behöver bättre stöd för hur man ska tycka och tänka när man tillgängliggör data och information. Därför har vi tagit fram dessa principer som nu går ut på remiss. Tanken är att sedan bygga vidare på principerna. Målet är att myndigheter och andra i den offentliga förvaltningen ska få ett bra stöd och hjälp när det gäller tillgängliggörande, säger Kristine Ulander, som leder arbetet på DIGG och som har genomfört det tillsammans med Mattias Ekhem och Björn Hagström.

Nio principer

Dokumentet innehåller nio olika principer, som i skrivande stund har följande rubriker:

 • Använd öppna standardiserade licenser
 • Erbjud information avgiftsfritt
 • Erbjud information utan krav på registrering
 • Beskriv och synliggör information
 • Tillgängliggör information efter användarnas behov
 • Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information
 • Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format, stabila adresser och unika identifierare
 • Erbjud ändamålsenlig dokumentation
 • Uppmuntra till användning och återkoppling

Oj, något gick felBjörn Hagström, konsult och expert inom öppna data

– Detta blir en nystart där vi på sikt kommer att ersätta de existerande rekommendationerna och stödet utifrån den grund som vi nu tar fram, säger Björn Hagström, som är konsult och expert på öppna data.

Principerna kommer att vara ute på remiss i ungefär en månad. Under den tiden kan vem som helst lämna synpunkter på dem, innan resultatet därefter sammanställs.

Internationell inspiration

Arbetet med principerna har pågått sedan i höstas och arbetsgruppen på DIGG har bland annat hämtat inspiration internationellt – inte minst från våra nordiska grannländer.

– Grunden för vårt arbete är faktiskt den norska regeringens principer för öppna data, i kombination med principerna från Svenskt ramverk för digital samverkan, principerna från International Open Data Charter samt våra egna kunskaper och erfarenheter. Vi har också kartlagt målgrupper och intressenter kring öppna data för att se vilka behov de har och tagit med det i arbetet, säger Kristine Ulander.

DIGG tog nyligen över ansvaret för Svenskt ramverk för digital samverkan, och enligt Kristine Ulander arbetar man för att de olika principerna ska överlappa varandra så lite som möjligt.

Vilka är dina egna favoritprinciper, Björn?

– En hygienfaktor är att vara så öppen som det bara går, men i övrigt är min favorit att utgå från användarnas behov. Den principen är jätteviktig och det är också här som förbättringspotentialen är som störst. Om man utgår från användarna så kommer mycket annat att lösa sig självt. Vi måste generellt sett bli mycket bättre på detta inom den offentliga sektorn, säger Björn Hagström, expert inom öppna data.

Mer information

Remissen

Publicerad
22 mars 2020