Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG kommenterar Network Readiness Index (NRI)

DIGG kommenterar Network Readiness Index (NRI)

Sveriges rankas etta i världen i Network Readiness Index (NRI), som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att bedöma hur nätverksredo ekonomin är.

Network Readiness Index sammanställs av tankesmedjan Portulans Institute. I årets undersökning ligger fokus på förmågan att använda digitala verktyg för att hantera de samhälleliga konsekvenserna av Covid-19.

En av ledarna på att anta och investera i nya teknologier

Sverige ligger fortfarande på topplistan som världens mest nätverksklara samhälle. Sverige är inte bäst i någon av dimensionerna eller de underliggande kategorierna, men har ett jämnt resultat över alla delar som mäts.

Sveriges placering förklaras av att vi är en ledarna när det gäller att anta och investera i nya teknologier, att vi har en avancerad digital ekonomi och ett samhälle som präglas av hög livskvalitet. Vi har höga resultat på förtroende, progressiv reglering och utmärkt användning av informations- och kommunikationsteknik och färdigheter i bland annat företag.

Det område som anses ha störst utvecklingspotential är användningen av digital teknik bland individer som är en underkategori i dimensionen människors tillgång och användning av teknik (Sverige är här på 16:e plats).

Fyra dimensioner – så presterar Sverige

Indexet omfattar fyra olika dimensioner:

  • Den första dimension handlar om teknik, vilken infrastruktur som finns, och hur dyr den är, vilken typ av teknologier som produceras och hur väl förberett landet är inför framtida tekniktrender. Här hamnar Sverige på andra plats efter Schweiz.
  • Nästa dimension handlar om människor och hur väl de kan få tillgång till, har kunskap om och förmåga att använda tekniken. Här placerar sig Sverige som nummer fyra efter Norge, Danmark och Nederländerna.
  • Den tredje dimensionen handlar om styrning och hur gynnsam den nationella miljön är för ett lands deltagande i nätverksekonomin, baserat på frågor om förtroende, reglering och inkludering. Även här hamnar Sverige på fjärde plats efter Norge, Danmark och Nederländerna.
  • Den sista dimensionen bedömer den hur ekonomi, samhälle och människa påverkas av deltagande i nätverksekonomin. Här hamnar Sverige på tredje plats efter Singapore och Schweiz.

Regeringsuppdrag kopplat till Covid-19

DIGG arbetar tillsammans med PTS med ett regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera erfarenheter kopplade till den digitala omställning som ägt rum med anledning av utbrottet av Covid-19. Uppdraget ska slutredovisas 31 december.

Om Network Readiness Index

Indexet rankar 134 ekonomier som totalt står för 98 procent av den globala bruttonationalprodukten. NRI är ett sammansatt index som består av flera nivåer. De fyra dimensionerna bryts ned i tre underkategorier som sedan i sin tur består av 60 individuella indikatorer som kan vara både kvantitativa data och kvalitativa undersökningsdata.

Publicerad
19 oktober 2020