Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Coronakrisen mobiliserar det goda samhällets innovationskraft

Coronakrisen mobiliserar det goda samhällets innovationskraft

Efterarbetet efter Hack the Crisis, regeringens och DIGG:s hackaton online i kampen mot Corona, är nu avslutat. På rekordtid arrangerades det digitala hackatonet den 3–6 april och fick en lika rekordartad uppslutning. Över 7 400 deltagare anmälde sig och 521 bidrag kom in. Flera av teamen har nu tagit steg till att bli verklighet, bildat bolag och funnit samarbetspartners, bland annat Bright Act, Break Even, AID IT TO och Telehelp.

Oj, något gick felEnergi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (Foto: Kristian Pohl) och DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson.

Den 6 april, efter Hack the Crisis-helgen, presenterades de sex vinnarna inom de tre fokusområdena rädda liv, rädda samhället och rädda näringslivet. Därefter bildades snabbt en projektgrupp under ledning av DIGG med representanter från CSN, DIGG, RISE, Sveriges kommuner och regioner SKR, Tillväxtverket/SMHI och Upphandlingsmyndigheten. Fokus för gruppen var att kartlägga och matcha alla lösningsförslag med behovsägare inom det offentliga. Lösningsförslag riktade till den privata sektorn togs om hand av medarrangören Open hack.

 Det känns överväldigande att ha fått vara med och uppleva den fantastiska uppslutningen från alla samhällssektorer och den kreativitet som den här intensiva helgen med Hack the Crisis frambringade. Lika roligt känns det också att så många av lösningsförslagen faktiskt även håller på att förverkligas, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG som deltog i juryarbetet under hackatonet.

I slutet av mars fick DIGG regeringens uppdrag att driva vidare innovationsinitiativet Hack for Sweden – innovationstävlingen som syftar till att främja användningen av offentlig öppna data. Dessförinnan har uppdraget drivits inom Arbetsförmedlingen. Hackatonet organiserades snabbt om till Hack the Crisis – Sweden, sett till deltagare och bidrag, det mest framgångsrika nationella hackatonet som arrangerades under våren inom EU i kampen mot Corona.

 Den enorma uppslutningen och de förslag som kommit in, visar att det är genom gemensamt arbete vi blir som allra bäst. Tack vare deltagarnas stora engagemang har vi nu en rad förslag som kan bidra till att rädda liv och bekämpa smittspridningen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Fortsatt arbete med fokus på samverkan

Nu går arbetet vidare. Större fokus kommer att läggas på samverkan. Flera myndigheter, regioner och kommuner kommer att bjudas in och engageras, dels för att generera fler verkliga samhällsbehov att innovera kring med hjälp av öppna data, dels för att inspirera mer till ett lokalt och regionalt engagemang.

 Vi ser framför oss fler regionala hackaton där det blir möjligt att ta fram lösningsförslag på fler uttalade samhällsbehov och framför allt att vi verkligen tar oss an och arbetar igenom de spännande idéer som kommer fram, så att de blir omhändertagna och möjliga att förverkliga på ett riktigt bra sätt, avslutar Anna Eriksson.

Under hösten kommer Hack for Sweden fortsätta att byggas upp i enlighet med regeringsuppdraget för att främja vidareutnyttjande av offentliga data och involvera civilsamhället, näringsliv, akademin och anställda inom offentlig sektor. Nationellt fortsätter DIGG som ansvarig myndighet att driva initiativet. Internationellt sker samverkan med Svenska institutet i deras främjandeuppdrag. Syftet är att bidra till regeringens vision om ett hållbart digitaliserat Sverige.

Vad är Hack for Sweden?

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackaton, dvs. en form av en innovationstävling med syfte att främja användningen av öppna data. Under ledning av Arbetsförmedlingen har initiativet växt betydligt och skapar i dag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem.

Hack for Sweden har både utbildat myndigheter i öppna data och bidragit till en mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning. Enligt OECD är Hack for Sweden ett bra exempel på hur medborgare, företag, civilsamhället och andra intressenter kan engageras i datadrivet samskapande av samhällsnytta.

Den 36 april omvandlades hackatonet temporärt till ett Hack the Crisis som ett sätt att göra samhällsnytta genom att hitta lösningar för att bekämpa coronakrisen. I slutet av mars tilldelade regeringen DIGG uppdraget att arbeta vidare som projektledare för Hack for Sweden.

Publicerad
15 juli 2020