Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. BankID:s e-legitimationer nu godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

BankID:s e-legitimationer nu godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

DIGG har nu godkänt BankID för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering. BankID:s e-legitimationer uppfyller de krav som ställs i DIGG:s tillitsramverk på tillitsnivå 3.
Oj, något gick fel

– Vi är glada för att BankID nu har godkänts inom statens kvalitetssystem för e-legitimationer. Det visar att e-legitimationerna uppfyller tillitsramverkets säkerhetskrav, och går att lita på både för enskilda användare och för offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Hittills är Freja eID+, AB Svenska Pass och SITHS godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Nu har även BankID från Finansiell ID-Teknik BID AB blivit godkända. Kvalitetsmärket gäller BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID, samtliga på tillitsnivå 3.

– BankID e-legitimation har tillhandahållits till svenska myndigheter, företag, kommuner och regioner i 18 år och vi tycker det är bra att det finns ett gemensamt kvalitetskrav på e-legitimationer där vi ingår, säger Kaisa Fexe, chef för Marknad & Affär på Finansiell ID-Teknik.

Öppnar upp för nya e-legitimationer

Märket öppnar också dörren för nya och mindre kända e-legitimationer. Intresserade leverantörer av e-legitimationer är välkomna att ansöka om att bli granskade av DIGG. Efter godkännande skrivs ett kostnadsfritt licensavtal som ger leverantören rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i sin marknadsföring.

– Vi vill kunna bredda utbudet av kvalitetsmärkta e-legitimationer så att fler ska kunna använda en e-legitimation och uträtta ärenden i offentliga aktörers e-tjänster. Därför ser vi fram emot att fler leverantörer kommer in med ansökningar om att bli granskade, avslutar Anna Eriksson.

Det här är Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation visar att en e-legitimation granskats av staten och går att lita på. Det är DIGG som genomför den oberoende granskningen i enlighet med DIGG:s tillitsramverk för Svensk e-legitimation. DIGG granskar bland annat att e-legitimationen håller den tillitsnivå som leverantören har angett i sin ansökan. En e-legitimations tillitsnivå visar hur säker och tillförlitlig e-legitimationen är, både när det gäller teknisk och administrativ säkerhet. Offentliga och privata aktörer kan sedan använda sig av tillitsnivåerna i sin riskbedömning för att avgöra om e-legitimationen motsvarar den säkerhet som krävs för att logga in i den aktuella e-tjänsten.

Publicerad
15 oktober 2020