Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Årets e-handelsmyndigheter utsedda

Årets e-handelsmyndigheter utsedda

Som ett led i att främja elektroniska inköpsprocesser följer DIGG regelbundet upp de statliga myndigheternas e-handelarbete. DIGG har utsett Boverket och Arbetsförmedlingen till årets e-handelsmyndigheter avseende 2019. De har på olika sätt utmärkt sig i sitt arbete med e-handel.

Arbetsförmedlingen – högst fakturamatchning

Arbetsförmedlingen har ett fakturaflöde som är matchat till 76 procent med en order eller ett abonnemang. Det placerar Arbetsförmedlingen bäst i klassen enligt DIGG:s årliga enkät som följer upp myndigheternas e-handel, avseende 2019.

Fakturamatchning innebär att en leverantörsfaktura har kunnat knytas till en order eller ett abonnemang i e-handelssystemet. Syftet är både att automatisera fakturahanteringen vilket leder till stora tidsvinster och att upptäcka felaktigheter – exempelvis att de fakturerade priserna avviker från avtalet.

– Vi har långsiktigt och fokuserat arbetat för en hög grad av e-handel. Genom att säkerställa att nya leverantörer kommer in rätt från början och följa dem genom e-handeln till avstämning skapas effektiva processer som håller över tid. En bra dialog med leverantörerna är också väldigt värdefullt, säger Eva Gårdby, E-handselssamordnare på enheten Affärsstöd på Inköpsavdelningen, Arbetsförmedlingen.

Boverket – högst andel e-fakturor

Boverket kommer på förstaplats när det gäller andel e-fakturor jämfört med pappers- eller pdf-fakturor. Hela 95 procent av myndighetens inkommande fakturaflöde utgörs av e-fakturor, det kan jämföras med 76 procent som var ett snitt bland de 149 myndigheter som svarat i enkäten. Boverket har under lång tid arbetat aktivt med omställningen till e-fakturor.

– Vi var tidigt ute med att arbeta med omställningen av e-fakturor och har aktivt sökt upp leverantörer som skickat pappersfaktura eller mailat fakturan till oss, säger Pia Rehnqvist, ekonom på Boverket.

Om undersökningen

DIGG följer regelbundet upp myndigheternas utveckling inom e-handel genom en enkät som skickas ut till alla statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter. Den senaste undersökningen avser helåret 2019 och enkäten skickades till 156 myndigheter med en svarsfrekvens på 96 procent.

Publicerad
15 oktober 2020