Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Analys av DIGG:s policy för utveckling av programvara

Analys av DIGG:s policy för utveckling av programvara

DIGG tog förra året fram ett policybeslut om öppen källkod. Nu har policyn analyserats av Dr. Björn Lundell vid Högskolan i Skövde.

DIGG tog förra året fram ett policybeslut om att programvara som utvecklas och eller anskaffas för myndighetens verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod.

På uppdrag av DIGG har Dr. Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, analyserat DIGG:s policy för utveckling av programvara i syfte att ge en så kallad second opinion. Rapporten är nu klar och ger en gedigen analys och genomlysning av policybeslutet.

Vi är positiva till att få en sådan gedigen utvärdering av policybeslutet och vi ska nu ta ställning till rekommendationerna i rapporten. Analysen stödjer den struktur som vår policy har vad gäller vägledande principer. Vad gäller valet av licenser finns det rekommendationer som vi behöver ta ställning till, säger Daniel Antonsson, strateg digital utveckling på DIGG.

Läs rapporten av Dr. Björn Lundell i sin helhet (his.se)

DIGG tar policybeslut om öppen källkod

Publicerad
2 juni 2020