Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Vill du veta mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service?

Vill du veta mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service?

Under våren besöker vi flera evenemang för att prata om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag. Det innebär att vi dels kommer informera om kraven, dels kontrollera att webbplatser och mobila applikationer lever upp till dem.

Träffa oss

Under våren deltar vi på flera evenemang för att prata om vårt arbete.

  • 9 april – Funkas Tillgänglighetsdagar
  • 29 april – Suniweb
  • 11 juni – Offentliga rummet

Lagen ska bland annat leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Lär dig mer

På vår webbplats har vi samlat information och frågor och svar om lagen.

Digital tillgänglighet

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se

Publicerad
31 mars 2019