Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Den 10 september lämnade vi över slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman.
Oj, något gick fel

Från vänster: Kristina Fridensköld, avdelningschef E-hälsomyndigheten, Per Lehto, enhetschef Domstolsverket, Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket, Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Anna Eriksson, generaldirektör DIGG, Annika Stenberg, generaldirektör Bolagsverket, Anders Sandin, divisionschef Lantmäteriet, Maria Rydbeck, överdirektör Försäkringskassan.

Bakom rapporten står Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget samordnades av DIGG.

Vad har ni arbetat med i uppdraget?

– I regeringsuppdraget har myndigheterna undersökt möjligheten att skapa en gemensam infrastruktur där vi, offentlig sektor, kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt, säger DIGG:s generaldirektör, Anna Eriksson.

– Det känns jätteroligt att vi tillsammans kommit fram till vad som är nästa steg. Och jag ser fram emot det fortsatta arbetet och då tillsammans med fler. Digitalisering är en lagsport, menar Anna.

Vad har ni kommit fram till?

– Vi har tagit fram en första arkitektur, en konceptuell målbild som beskriver en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte där aktörer och tjänster uppträder i symbios med varandra, säger Daniel Antonsson, chef digital arkitektur på DIGG.

– Vi beskriver även vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att bygga denna infrastruktur, säger Daniel.

– Resultatet från regeringsuppdraget är inte en ny färdig teknisk lösning. Resultaten beskriver vad vi behöver göra härnäst för att gå vidare. För vi behöver växla upp takten, annars halkar Sverige efter, menar Daniel.

Vilka positiva effekter kan detta gemensamma informationsutbyte ge för samhället och offentlig sektor?

– I den direkta verksamheten inom offentlig sektor, kommer man kunna minska de administrativa kostnaderna och bli effektivare tack vare en ökad återanvändning av gemensamma lösningar, säger Daniel.

– Beräkningar som gjorts i våra grannländer visar att stora samhällsekonomiska effekter och nyttor skulle uppkomma av ett tillgängliggörande och användande av offentliga data. Vi antar att samma skulle gälla även för Sverige, menar Daniel.

Hur gynnas medborgarna av dessa resultat?

– I en förlängning tror jag vi kommer kunna förenkla för alla typer av lösningar där ett informationsutbyte sker. Och medborgaren skulle uppleva offentlig sektor smidigare och enklare att ha kontakt med. Som exempel kanske de bara behöver lämna in sina basuppgifter en gång och till en myndighet, avslutar Anna Eriksson, DIGG:s generaldirektör.

Bakgrund

2018 gav regeringen regeringsuppdraget säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till Bolagsverket, Domstolsverket, E-Hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket. I uppdraget deltog SKL. DIGG – myndigheten för digital förvaltning, samordnade uppdraget.

Förenklat handlar uppdraget om att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer.

Slutrapport: Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Oj, något gick fel
Daniel AntonssonStrategdaniel.antonsson@digg.se
Publicerad
9 september 2019