Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Skatteverket först ut med att öppna en e-tjänst för utländsk e-legitimation

Skatteverket först ut med att öppna en e-tjänst för utländsk e-legitimation

Nu är det möjligt att använda en utländsk e-legitimation i en statlig myndighets e-tjänst. Det är Skatteverket som öppnat för utländska företag att använda tjänsten för rot- och rutavdrag. Utländska utförare kan nu legitimera sig i tjänsten, utföra sitt ärende och skriva under med hjälp av sin utländska e-legitimation.

Det enda som krävs för att logga in i Skatteverkets tjänst för rot- och rutavdrag är att den utländska e-legitimationen är anmäld i enlighet med eIDAS-förordningen och tillgänglig i den svenska eIDAS-noden.

– Det är väldigt positivt att Skatteverket som första statliga myndighet tagit det här steget och öppnat upp en av sina e-tjänster så att europeiska företagare kan utföra ett ärende digitalt på samma sätt som de svenska. Det ligger väl i linje med EU:s vision om en digital inre marknad där företag och privatpersoner kan verka, bo och studera över landsgränserna, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG.

Skyldig att tillåta utländska e-legitimationer

Sedan den 29 september 2018 är svenska myndigheter, kommuner och regioner skyldiga att tillåta utländska e-legitimationer i sina offentliga tjänster. Hittills finns dock ingen information om att någon tagit nästa steg och fullt ut släppt in en utländsk e-legitimation, då de flesta e-tjänster kräver svenskt personnummer, men nu har alltså Skatteverket öppnat sin e-tjänst för rot- och rutavdrag.

– eIDAS-förordningen bygger på tillit – att man ska kunna lita på ett annat EU-lands e-legitimation, säger Lotta Hämäläinen, ansvarig för tjänsteområdet Digital identitet på DIGG.

eIDAS knyter samman e-legitimationssystemen

Syftet med eIDAS är att stödja den digitala inre marknaden inom EU genom att knyta samman e-legitimationssystemen inom EU och EES. E-legitimation inom eIDAS är också en viktig förutsättning för EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa, även kallad SDG-förordningen (The single digital gateway), där DIGG har ett nationellt samordningsansvar.

Lär dig mer

Skatteverkets e-tjänst för rot och rut (skatteverket.se)

Internationell e-legitimering

DIGG:s uppdrag kring Single digital gateway

Publicerad
26 november 2019