Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Rapport om säker och effektiv tillgång till grunddata inlämnad

Rapport om säker och effektiv tillgång till grunddata inlämnad

Nu har rapporten som handlar om säker och effektiv tillgång till grunddata lämnats in till regeringen. I regeringsuppdraget har man utrett hur grundläggande information om person, fastighet och företag ska beskrivas och hur vi gör den informationen korrekt och tillgänglig.
Oj, något gick fel

Daniel Antonsson

I arbetet har Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket samt SKL deltagit. Uppdraget har samordnats av DIGG – myndigheten för digital förvaltning.

Vad har ni kommit fram till? 

– Vi har enats kring en definition för begreppet grunddata och definierat egenskaper och principer för grunddata säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG.

– Vi har även tagit fram förslag på hur vi ska arbeta vidare med frågorna. Mycket av det vi gör just nu är att skapa förutsättningar för att vi i framtiden kunna ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor, berättar Daniel.

– Sist men inte minst så har vi som deltagit i arbetet fått en gemensam förståelse för vikten av detta arbete, något som kommer hjälpa vårt framtida samarbete, menar Daniel.

Grunddata viktigt för för datadriven verksamhet

Grunddata är av stor betydelse i ett alltmer digitaliserat samhälle och en viktig grund för datadriven offentlig verksamhet. Den offentliga förvaltningen har en central roll att förse samhället i stort med information. Landets myndigheter står för en stor del av produktionen av den datamängd som det digitala samhället bygger på.

– Om vi identifierar vilka grunddata från offentlig förvaltning som är mest efterfrågade, klargör styrmedel och förvaltning för dessa rikstäckande uppgifter samt tillgängliggör informationen kan vi skapa många nyttor. Vi kan bl.a. stimulera innovation och påskynda de offentliga processerna, fortsätter Daniel.

Vad händer nu?

– Rapporten lämnades in för några veckor sedan, nu är det upp till regeringen att ta ställning till våra förslag till åtgärder. Vår förhoppning är givetvis att regeringen följer våra rekommendationer och att vi får fortsatt uppdrag att etablera ett nationellt ramverk i två nivåer, säger Daniel.

Vad innebär ett nationellt ramverk i två nivåer?

– Ett nationellt ramverk för grunddata etableras på två nivåer. Dels införs ett förvaltningsansvar för nationella regler och riktlinjer på nationell nivå och det ansvaret tillfaller DIGG. Vidare införs förvaltningsansvar för domängemensamma principer och riktlinjer för sk. grunddatadomäner där ansvaret fördelas på Bolagsverket (för företag) Lantmäteriet (för fastighets- och geografisk information) och Skatteverket (för person), säger Daniel.

– Kortfattat så ska informationen finnas på ett ställe. Och DIGG får ansvaret för att definiera de gemensamma nationella standarder som ska gälla, avslutar Daniel.

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata (pdf, 1,84 MB)

Läs mer om uppdraget (regeringen.se)

Publicerad
22 maj 2019