Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Nytt regeringsuppdrag till DIGG

Nytt regeringsuppdrag till DIGG

Regeringen har gett DIGG nytt uppdrag kopplat till öppna data, öppen och datadriven innovation samt artificiell intelligens.

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. Vi ska även främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens.

– Det är otroligt roligt att regeringen nu gett oss uppdraget att jobba vidare med öka offentlig förvaltnings förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. Det är viktiga frågor som ligger högt på agendan och med detta uppdrag finns en stor potential att göra verklig skillnad inom området, säger Patrick Eckemo, enhetschef för utveckling och främjande på DIGG.

Vi ska rapportera underlaget för artificiell intelligens senast 31 december 2019 samt lämna en delrapport med handlingsplan för offentliga öppna data senast 31 mars 2020. Regeringsuppdraget ska slutredovisas 31 januari 2021.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande

Publicerad
1 maj 2019