Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Nytt obligatoriskt e-fakturaformat

Nytt obligatoriskt e-fakturaformat

Från 18 april 2019 är det obligatoriskt att kunna ta emot e-fakturaformatet PEPPOL BIS Billing 3 för fakturamottagare inom PEPPOL:s infrastruktur.

Enligt den nya e-fakturalagstiftningen ska alla upphandlande myndigheter från 1 april 2019 kunna ta emot e-fakturor enligt den europeiska e-fakturastandarden. I Sverige gäller PEPPOL BIS Billing 3.

Från 18 april 2019 är det även krav i PEPPOL:s nätverk att mottagarna ska kunna ta emot detta format. Det betyder att PEPPOL BIS Billing 3 blir obligatoriskt format när e-fakturor skickas via PEPPOL:s nätverk.

Läs mer om PEPPOL:s migrationsplan för e-fakturaformat (peppol.eu)

Läs mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Läs mer om PEPPOL

Publicerad
23 april 2019