Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Ny rapport ger förslag kring Sveriges digitalisering

Ny rapport ger förslag kring Sveriges digitalisering

Den 10 maj 2019 lämnade Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) över sin rapport, Digital Government Review of Sweden, till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. I rapporten föreslås bland annat att DIGG och Vinnova driver på digitaliseringen i samverkan med de stora datatunga myndigheterna.

Sverige har enligt OECD goda förutsättningar för att använda data för att bygga medborgarnära tjänster, analysera komplexa samhällsutmaningar och främja digital innovation. För att klara det krävs dock ett tydligt ledarskap från regeringens sida som tydligt fokuserar på data som strategisk resurs. Bland annat föreslår OECD inrättandet av en Chief Transformation Officer.

Enligt OECD måste även DIGG och Vinnova driva på och samverka med de stora datatunga myndigheterna för att utveckla rutiner och metoder för att producera, tillgängliggöra och experimentera på data.

Om OECD-rapporten

OECD-rapporten har genomförts på Sveriges begäran och är en utvärdering av hur myndighetssverige hanterar digitala data för att effektivisera och utveckla sin verksamhet.

Rapporten Digital Government Review of Sweden (oecd.org)

Publicerad
12 maj 2019