Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – snart börjar kraven gälla för nya webbplatser

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – snart börjar kraven gälla för nya webbplatser

Den 23 september 2019 ska nya offentliga webbplatser leva upp till kraven på tillgänglighet. Men vad räknas som en ny webbplats och vad måste du som offentlig aktör göra?

Vad räknas som en ny webbplats?

En ny webbplats är en webbplats som blev åtkomlig för målgruppen eller allmänheten den 23 september 2018 eller senare.

En webbplats som existerade den 22 september 2018 eller tidigare räknas som befintlig och ska leva upp till kraven i lagen senast den 23 september 2020.

Det här måste du göra

Det finns två saker du behöver göra:

  1. Leva upp till kraven på tillgänglighet. Det kan du göra genom följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.
  2. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat innehåller en länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll.
Publicerad
22 augusti 2019