Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Den 16 maj 2019 kungjorde DIGG sina föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service. Föreskrifterna kompletterar lagen och förordningen med samma namn och fastställer de sista detaljerna i regelverket.

Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. Sådan digital service ska enligt bestämmelserna vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust.

Genom att överensstämma med en europeisk standard kan servicen leva upp till kraven. Föreskrifterna fastställer också vad den obligatoriska tillgänglighetsredogörelsen måste innehålla.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2019 och innehåller bestämmelser om när webbplatser och mobila applikationer ska uppfylla kraven.

DIGG remitterade den 28 februari 2019 förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi fick in över 130 remissvar som vi har beaktat i vårt arbete med att få föreskrifterna klara.

Föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Läs mer om digital tillgänglighet

Publicerad
15 maj 2019