Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. EU-stöd för gränsöverskridande digitaliseringsprojekt

EU-stöd för gränsöverskridande digitaliseringsprojekt

Nu är ansökan öppen för att söka CEF-medel för gränsöverskridande digitaliseringsprojekt under 2019, inklusive e-faktura, eID och eDelivery.

EU-kommissionen driver programmet Connecting Europe Facility (CEF) som stöder satsningar på digitalisering av förvaltningen, inklusive e-faktura, eID och eDelivery. Via CEF-programmet ger EU-kommissionen stöd för att underlätta arbetet samt bistår med projektfinansiering.

EU-kommissionen utgår från uppsatta villkor för hur de ska prioritera mellan olika ansökningar och vilka projekt som får finansiering. Inom CEF-programmet kan projekt beviljas finansiering med upp till 75 procent av projektets kostnader. Alla projektansökningar behöver ha ett godkännande av regeringen. Detta hanteras av enheten för digital förvaltning vid Finansdepartementet.

Mer information om ansökningsprocessen och aktuella utlysningar finns på EU-kommissionens webbplats

Publicerad
12 mars 2019