Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG:s föreskrifter om registrering i PEPPOL

DIGG:s föreskrifter om registrering i PEPPOL

Den 15 maj 2019 kungjordes DIGG:s föreskrifter om registrering i PEPPOL. Föreskrifterna innebär att upphandlande myndigheter och enheter, som omfattas av e-fakturalagen, ska registrera sig i PEPPOL:s registerfunktion för att kunna ta emot fakturor.

Den 1 februari 2019 skickade DIGG förslag till föreskrifter på remiss om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor. Förslaget till föreskrifter kompletterar lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Förslaget remitterades till 147 instanser och sammanlagt emottogs 79 remissvar. Förslaget innehöll bestämmelser om att upphandlade myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL för att kunna ta emot fakturor, att de ska erbjuda sig leverantörer att översända elektroniska fakturor via PEPPOL samt att myndigheterna och enheterna ska tillhandahålla en fakturaportal.

Efter genomgång och analys av inkomna remissvar har DIGG sett ett behov att ändra förslaget till föreskrifter. DIGG har beslutat att endast införa bestämmelsen om registrering i PEPPOL. Resterande två bestämmelser utgår av olika skäl, bland annat eftersom att bestämmelsen om erbjudande om översändande via PEPPOL bedöms som onödigt och att det finns alternativ till att upphandlande myndigheter och enheter tillhandahåller fakturaportaler.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2019.

Föreskrifter om registreringen i PEPPOL

Om PEPPOL

Analys och slutsatser efter remittering (pdf, 561 KB)

Publicerad
14 maj 2019