Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG får två nationella uppdrag för att utveckla gemensamma it-lösningar

DIGG får två nationella uppdrag för att utveckla gemensamma it-lösningar

Regeringen har beslutat att ge DIGG uppdraget att i samverkan leda arbetet i två nationella uppdrag. Det ena syftar till att etablera ett nationellt ramverk för grunddata. Det andra uppdraget ska leda till en gemensam digital infrastruktur för att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Oj, något gick felAnna Eriksson, gerealdirektör för DIGG

– Det känns jätteroligt att vi nu fått dessa uppdrag. Det finns en stor potential i den data våra myndigheter har tillgång till. Dagens hantering leder till onödiga kostnader och kvalitetsbrist inom offentlig förvaltning, men också onödigt uppgiftslämnande för privatpersoner och företag. Ytterst handlar det om att ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor. Nu ger regeringen oss uppdrag för att komma vidare i dessa viktiga frågor, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Därför är grunddata och informationsutbyte viktigt

Grunddata är en viktig förutsättning för datadriven offentlig verksamhet. Det offentliga står för en stor del av den datamängd som det digitala samhället bygger på. Exempel på grunddata är uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret och fastighetsregistret.

Etablering av en gemensam digital infrastruktur för informationsutbyte är i sin tur en förutsättning för att det offentliga Sverige ska komma vidare med digitaliseringen.

Uppgifter ska bara lämnas en gång

En bärande princip i arbetet blir att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska behöva lämnas en gång till det offentliga. Det är också i enlighet med EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa (även kallad Single digital gateway), där DIGG har uppdraget som nationell samordnare.

Uppdragen sker i samverkan med andra aktörer

Uppdraget med att etablera ett nationellt ramverk för grunddata sker i samverkan med Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Skatteverket samt med flertalet samverkanspartners.

Uppdraget om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte sker i samverkan med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Skatteverket samt med flertalet samverkanspartners som bland annat Sveriges Kommuner och Regioner.

Delredovisning av uppdragen ska ske till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020 och slutredovisning senast den 31 januari 2021.

Lär dig mer

Säker och effektiv tillgång till grunddata

Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

En digital ingång till Europa

Regeringens pressmeddelande (regeringen.se)

Publicerad
10 december 2019