Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Bråttom att anpassa sig till nya lagkraven på e-faktura

Bråttom att anpassa sig till nya lagkraven på e-faktura

Nu är det bara drygt två månader kvar tills det är lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Lagen påverkar över 200 000 leverantörer som måste börja skicka e-fakturor till sina offentliga kunder. Vår senaste undersökning visar att långt ifrån alla småföretagare har förberett sig inför det nya lagkravet.
Oj, något gick fel

Anderz Petersson, utredare på DIGG

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

Omställningen går trögt för småföretagare

De flesta företag med färre än 50 anställda har svårt att leva upp till de nya lagkraven och omställningen går trögt. DIGG följer utvecklingen noggrant och har med hjälp av SCB genomfört två undersökningar under 2018.

Undersökningen i april visade att över 75 procent av företagen med färre än 50 anställda inte skickar e-fakturor, många av företagen gjorde även affärer med offentlig sektor och påverkas således direkt av lagkraven.

Den senaste undersökningen, som genomfördes i oktober, visade på knappa förändringar, många av småföretagarna har inte förberett sig inför de nya lagkraven och skickar fortfarande inte e-fakturor. Det råder även en stor osäkerhet bland småföretagarna kring huruvida man kommer att klara av de nya lagkraven i tid.

– Vi råder småföretagare med kunder i offentlig sektor att tillsammans med kunderna säkerställa att e-faktureringen kan lösas, säger Anderz Petersson, utredare på DIGG.

Åtgärder för att klara av lagkraven

Offentliga organisationer behöver informera sina leverantörer om den nya lagen och säkerställa att de kan erbjuda en fakturaportal till sina leverantörer.

Tips på vad du som småföretagare kan göra för att säkerställa att ni klarar kraven:

  • Om du har en leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst – fråga dem hur de kan hjälpa dig med e-faktura.
  • Om du kan få hjälp med e-faktura av din tjänsteleverantör – fråga även om de kan hjälpa dig att fakturera via PEPPOLs nätverk.
  • Om du sällan fakturerar offentlig sektor och inte vill anskaffa ett eget systemstöd – fråga din kund i offentlig sektor om de har en fakturaportal. Där kan du manuellt skapa en e-faktura.
  • Se över avtalen med dina kunder i offentlig sektor – när kommer din kund att börja ställa krav på e-faktura?

Läs mer om den nya lagen och hur offentliga organisationer och leverantörer kan förbereda sig

Om undersökningen

SCB har genomfört två undersökningar bland små- och mikroföretag (1–49 anställda) den första 16 april–28 maj 2018 och den andra 15 oktober-26 november. Syftet med undersökningarna är att ta reda på om företagen skickar e-fakturor i dag och vilka möjligheter de har att skicka e-fakturor efter att den nya lagen har trätt i kraft.

Publicerad
23 januari 2019