Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Statliga myndigheter har förbättrat sitt e-handelsarbete – men resultaten skiljer sig

Statliga myndigheter har förbättrat sitt e-handelsarbete – men resultaten skiljer sig

Många myndigheter har förbättrat sitt e-handelsarbete inom flera områden. Samtidigt ligger ett antal myndigheter långt efter och har exempelvis ännu inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar. Det visar resultatet från den senaste uppföljningen av de statliga myndigheternas e-handel.
Oj, något gick fel

Clara Wadman

Andelen e-fakturor ökar

Resultaten visar att andelen e-fakturor har ökat för staten som helhet, och uppgår nu till 68 procent. Det är en ökning som går i snabbare takt jämfört med tidigare. En trolig orsak är att myndigheterna förbereder sig inför den kommande lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, som träder i kraft den 1 april 2019. Ytterligare en anledning kan vara att myndigheterna ställer krav på elektronisk fakturering i sina upphandlingar i högre utsträckning än tidigare, vilket myndigheterna anger i sina svar.

Många myndigheter har inte infört e-handel

Även antalet elektroniska ordrar har ökat. Det förbättrade resultatet för staten som helhet beror delvis på en liten generell ökning bland de myndigheter som har kommit igång med e-beställningar. Men utfallet är främst en följd av att de myndigheter som redan har en väl utvecklad e-handel, och gör många elektroniska beställningar, nu gör ännu fler. Samtidigt uppger nästan var femte myndighet att de inte gör några elektroniska beställningar alls. Det är ungefär en lika stor andel som tidigare år och innebär att en betydande andel av myndigheterna fortfarande inte infört e-handel i praktiken.

Många myndigheter behöver förbättra sitt e-handelsarbete

Sammantaget visar resultatet att många myndigheter behöver förbättra sitt e-handelsarbete ytterligare, för att kunna realisera de effektiviseringsvinster som e-handel möjliggör.

– Det finns stora vinster att göra för en organisation som kommer igång att arbeta med e-handel. Förutom tids- och kostnadsbesparingar så gör myndigheten inköp som baseras på de upphandlade ramavtal som finns, säger Clara Wadman, utredare på DIGG. Det innebär att varan eller tjänsten är den bästa utifrån flera aspekter, bland annat det bästa priset.

Läs mer om undersökningen i sin helhet.

DIGG följer upp de statliga myndigheternas utveckling inom e-handel två gånger per år. Enkäten skickas ut till alla statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter, vilka ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Den senaste undersökningen avser första halvåret 2018. Enkäten skickades till 152 myndigheter med en svarsfrekvens på 96 procent. Nästa enkät planeras att skickas ut efter årsskiftet.

Publicerad
9 december 2018