Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Säkrare och effektivare informationsutbyten

Säkrare och effektivare informationsutbyten

DIGG har fått i uppdrag att lämna förslag för att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektroniska informationsutbyten inom den offentliga sektorn, bland annat genom en ökad standardisering.
Oj, något gick fel


Uppdraget ska genomföras tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket.

DIGG ska vara samordnande myndighet för uppdraget. Det innebär bland annat att vi ska samordna analysarbetet samt sammanställa och lämna redovisningarna.

Ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte är en av grundbultarna för utvecklingen av den moderna och effektiva förvaltningen. Jag är jätteglad att DIGG tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket fått uppdraget att ta fram ett förslag hur vi löser detta.
Anna Eriksson, Generaldirektör

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 augusti 2019.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Publicerad
18 september 2018