Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Många småföretagare klarar inte nya lagkraven på e-faktura

Många småföretagare klarar inte nya lagkraven på e-faktura

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Lagen påverkar över 200 000 leverantörer. Men över 75 procent av småföretagen i Sverige skickar inte e-fakturor i dag, enligt en undersökning som SCB genomfört.

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. E-fakturorna måste även följa en ny europeisk standard som etableras i Sverige under 2018. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

De flesta småföretag kan inte skicka e-faktura

Över 75 procent av småföretagen skickar inte e-fakturor i dag, enligt en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av DIGG.

Undersökningen visar även att det är många av företagen som gör affärer med offentlig sektor, vart tredje företag med mindre än 50 anställda har någon gång de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor. Bland dessa är det endast vart femte företag som använt sig av E-faktura.

Stöd för att förbereda sig inför lagkravet på e-faktura

Offentliga organisationer behöver informera sina leverantörer om den nya lagen och säkerställa att de kan erbjuda en fakturaportal till sina leverantörer. 

Tips på vad du som småföretagare kan göra för att säkerställa att ni klarar kraven:

  • Om du har en leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst – fråga dem hur de kan hjälpa dig med e-faktura.
  • Om du kan få hjälp med e-faktura av din tjänsteleverantör – fråga även om de kan hjälpa dig att fakturera via PEPPOLs nätverk.
  • Om du sällan fakturerar offentlig sektor och inte vill anskaffa ett eget systemstöd – fråga din kund i offentlig sektor om de har en fakturaportal. Där kan du manuellt skapa en e-faktura.
  • Se över avtalen med dina kunder i offentlig sektor – när kommer din kund att börja ställa krav på e-faktura?

Här hittar du mer information om den ny lagen och hur offentliga organisationer och leverantörer kan förbereda sig

Om undersökningen

SCB har genomfört en undersökning bland små- och mikroföretag (1–49 anställda) den 16 april–28 maj 2018. Syftet med undersökningen är att ta reda på om företagen skickar e-fakturor i dag och vilka möjligheter de har att skicka e-fakturor efter att den nya lagen har trätt i kraft. Urvalet bestod av 5 210 slumpmässigt utvalda små- och mikroföretag. Totalt svarade 1 806 företag. 

Publicerad
23 oktober 2018