Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den 1 januari 2019 träder lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Vilka krav som webbplatser och mobila applikationer ska leva upp till kommer att anges i våra föreskrifter, något vi jobbar med just nu.

Lagen gäller men detaljerade krav dröjer

Lagen gäller från 1 januari 2019 men vilka krav som webbplatser och mobila applikationer ska leva upp till kommer att anges i våra förskrifter. Tills dess finns inga konkreta krav att leva upp till.

Just nu arbetar vi med att ta fram föreskrifter för att komplettera den svenska lagen och förordningen. Det betyder att vi bland annat tittar på vilka detaljerade krav som ska gälla för webbplatser och mobila applikationer för att de ska följa lagen om tillgänglighet. Vi har den europeiska standarden med tillgänglighetskrav som utgångspunkt i vårt arbete.

Föreskriftsförslaget skickas sedan på remiss för att inhämta synpunkter. Förslaget till föreskrifter kommer också att publiceras på digg.se. Vår målsättning är att föreskrifterna ska vara på plats under våren 2019.

Aktuella datum

När de detaljerade kraven är klara kommer det finnas ett antal datum då webbplatser och mobila applikationer måste leva upp till kraven. Vi jobbar utifrån att de datum som anges i direktivet även ska gälla i Sverige.

Följande datum finns angivna i direktivet:

  • Nya webbplatser: 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
  • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018.

Läs mer om lagen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen ska bland annat leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag. Det innebär att vi dels kommer informera om kraven, dels kontrollera att webbplatser och mobila applikationer lever upp till dem.

Läs mer om lagen på Svensk författningssamling

Publicerad
19 december 2018