Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Informationsfilm ska bidra till att öka e-beställningarna

Informationsfilm ska bidra till att öka e-beställningarna

DIGG arbetar för att främja elektroniska inköpsprocesser i den offentliga förvaltningen. Inom ramen för SFTI har myndigheten tagit fram en informationsfilm som beskriver fördelarna med e-handel och att göra beställningar elektroniskt. Offentliga organisationer kan använda filmen i interna utbildningar om e-handel eller för att kommunicera nyttan med e-beställningar i organisationen.

Syftet med e-handel är att skapa en effektiv inköpsprocess som möjliggör en förbättrad styrning av inköp mot de befintliga upphandlade ramavtal som offentliga organisationer ska följa. Därför försöker inköps- och e-handelsansvariga öka antalet elektroniska beställningar i sina organisationer. SFTI har tagit fram en informationsfilm som kan vara ett stöd i det arbetet.

– Uppföljningen av myndigheternas e-handel visar att många har svårt att komma igång med just e-beställningar, även i organisationer som är bra på att hantera e-fakturor. Tanken är att filmen ska bidra till att förändra gamla invanda rutiner, säger Clara Wadman, utredare på DIGG, som har lett arbetet med filmen.

Stöd i interna utbildningar

Offentliga organisationer kan använda filmen som en introduktion i interna utbildningar för hur man ska arbeta med e-handel. Filmen kan även vara ett sätt att visa på värdet med en utvecklad e-handelsprocess och prioritera frågan internt.

Effektivare inköp med e-handel

– Filmen är generellt hållen för att passa så många organisationer som möjligt. Därför är det viktigt att ni kompletterar filmen med mer utförlig information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt vilka rutiner ni har för e-handel i just er organisation, säger Clara Wadman.

Den 4 oktober bjuder DIGG in alla som arbetar med inköp i offentlig sektor till ett frukostseminarium i Stockholm. Under seminariet diskuterar vi bland annat hur man kan öka e-beställningarna i organisationen och hur filmen kan vara ett stöd i det arbetet.

Läs mer på SFTI:s webbplats

SFTI (Single Face To Industry)

DIGG samordnar frågor om gemensamma standarder, format, specifikationer och liknande krav för den offentliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte. En del av det arbetet bedrivs inom ramen för SFTI, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten. SFTI tar fram rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation, och anordnar utbildningar och konferenser om e-handel.

Publicerad
20 september 2018