Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. I dag börjar Informationssäkerhetsmånaden

I dag börjar Informationssäkerhetsmånaden

I dag börjar Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa.

Tänk säkert

Det är lätt att råka dela med sig av för mycket information utan att man tänker på det. Kanske hamnar ditt kortnummer eller lösenord till datorn på en Instagrambild, eller så blir viktig post liggande i brevlådan medan du är bortrest så att någon annan kan komma åt den.

I EU-kampanjen Informationssäkerhetsmånaden får du tips om hur du kan göra för att ingen annan ska komma åt känsliga uppgifter som bara är till för dig. Du kan till exempel

  • skaffa en digital brevlåda
  • välja ett lösenord som är svårt att gissa
  • inte lämna ut uppgifter till någon som kontaktar dig, även om de verkar pålitliga.

Du hittar fler tips tillsammans med checklistor och material som du kan dela på dinsakerhet.se/tank-sakert

Tänk säkert – En del av den europeiska informationssäkerhetsmånaden

Kampanjen ”Tänk säkert” är en del av den europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för kampanjen tillsammans med polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se. DIGG är en av 17 aktörer som deltar i kampanjen för att sprida budskapet i samhället.

Publicerad
30 september 2018