Enhetschef för Säker kommunikation och tillgänglighet

Digg har beslutat att anställa en enhetschef för Säker kommunikation och tillgänglighet.

Namn på tjänst: Enhetschef för Säker kommunikation och tillgänglighet
Antal tillsatta tjänster: 1
Tjänsten tillhör avdelning: Avdelningen för tjänster och tillgänglighet
Diarienummer: 2023-0057
Tiden för anslag (tre veckor): 17 maj 2023- 7 juni 2023

Publicerad: