Avdelningschef för tjänster och tillgänglighet

Digg har beslutat att anställa en avdelningschef för tjänster och tillgänglighet.

Namn på tjänst: Avdelningschef för tjänster och tillgänglighet
Antal tillsatta tjänster: 1
Tjänsten tillhör avdelning: Avdelningen för tjänster och tillgänglighet
Diarienummer: 2023-0051
Tiden för anslag (tre veckor): 17 maj 2023- 7 juni 2023

Publicerad: