Avdelningschef för tillit och säkerhet

Digg har beslutat att anställa en avdelningschef för tillit och säkerhet.

Namn på tjänst: Avdelningschef för tillit och säkerhet
Antal tillsatta tjänster: 1
Tjänsten tillhör avdelning: Avdelningen för tillit och säkerhet
Diarienummer: 2023-0054
Tiden för anslag (tre veckor): 17 maj 2023- 7 juni 2023

Publicerad: