Enhetschef för Kundservice

Digg har beslutat att anställa en Enhetschef för Kundservice.

Namn på tjänst: Enhetschef för Kundservice

Antal tillsatta tjänster: 1

Tjänsten tillhör leveransteam: Enheten för kundservice

Diarienummer: 2023-0056

Tiden för anslag (tre veckor): 230315-230405

Publicerad: