Avdelningschef för analys och juridik

Digg har beslutat att anställa en Avdelningschef för analys och juridik.

Namn på tjänst: Avdelningschef för analys och juridik

Antal tillsatta tjänster: 1

Tjänsten tillhör leveransteam: Avdelningen för analys och juridik

Diarienummer: 2023-0053

Tiden för anslag (tre veckor): 230315-230405

Publicerad: