Avdelningschef för styrning och stöd

Digg har beslutat att anställa en avdelningschef till Avdelningen för styrning och stöd.

Namn på tjänst: Avdelningschef på Avdelningen för styrning och stöd

Antal tillsatta tjänster: 1

Tjänsten tillhör avdelning: Styrning och stöd

Diarienummer: 2023-0052

Tiden för anslag (tre veckor): 230307-230328

Publicerad: