Avdelningschef för samordning och datadelning

Digg har beslutat att anställa en avdelningschef till Avdelningen för samordning och datadelning.

Namn på tjänst: Avdelningschef för samordning och datadelning

Antal tillsatta tjänster: 1

Tjänsten tillhör avdelning: samordning och datadelning

Diarienummer: 2023-0049

Tiden för anslag (tre veckor): 230307-230328

Publicerad: