Avdelningschef för it

Digg har beslutat att anställa en avdelningschef till Avdelningen för it.

Namn på tjänst: Avdelningschef för it

Antal tillsatta tjänster: 1

Tjänsten tillhör avdelning: it

Diarienummer: 2023-0050

Tiden för anslag (tre veckor): 230307-230328

Publicerad: