Handläggare

Digg har beslutat att anställa en handläggare till HR och kundtjänst.

Namn på tjänst: Handläggare

Antal tillsatta tjänster: 1

Tjänsten tillhör leveransteam: HR och kundtjänst

Diarienummer: 2022-2997

Tiden för anslag (tre veckor): 230125-230215

Publicerad: